VELKOMMEN TIL

Sunnfjord Veteranvogn Klubb

 

MEDLEMMER OG KØYRETØY
SVK har ca. 100 medlemmar, med om lag 300 køyretøy i tilstandar frå det enkelte nok kallar vrak, til registrerte kjøyretøy.
Av dei vel 100 motorsyklane er 38 registrerte. Av over 170 bilar er 81 registrerte.
Vi ser i dag, spesielt blant dei unge, ei større satsing på nyare køyretøy, som t.d. 60-tallarar, Vår otte for at desse, og også nyare køyretøy, skulle forsvinne for godt i kverna var heldigvis noko grunnlaus.


RESTAURERINGSVERKSTADEN RESET
Aktiviteten og trivselen er stor på restaureringsverkstaden, der klubben og har mykje verkøy og utstyr. Alle medlemmane kan arbeide på Reset.

FIRDALØPET - EKTE KØYREGLEDE
Vårt hovudarrangement er Firdaløpet som samlar opptil nokre og seksti deltakarar, og også eit stort publikum. 

ANDRE ARRANGEMENT OG MEDLEMSTILBOD M.M.
Turar i det blå, er medlemsturar med heile familien i gamle og nye køyretøy. Vi arrangerer medlemsmøter med ulikt innhald, som t.d. kan vere reine kurs, sosiale samankomstar med partnar og med familie, vi er med i opptog og arrangement . Medlemmene har ofte fellesturar til andre løp og marknader og køyrer t.d. brudepar og deltek i lokale arrangement i sitt heimdistrikt, tek seg turar, og mykje meir.

MEDLEMSINFORMASJON
Grindaguten som kjem ut som årshefte før årsmøtet er vårt hovudskriv. Innhaldet er hendingane i året, sett frå medlemmer og media si side, som har samband med klubben og medlemmane. Rundskriv av varierande storleik, og som regel med eindel annonser, vert utsendt til medlemmene minst før kvart møte, med innbydingar til løp og arrangement over heile landet, og medlemsinformasjon. SVK mottek mange blad frå andre klubbar og i abonnement, og har eit bibliotek av blad og bøker.

 Firdaløpet 2008

 

Sunnfjord Veteranvogn Klubb
Boks 376
6801 Førde
Email: svk@lmk.no 

Kontaktperson: Pål A. Dahl, 57 82 41 69

i samarbeid med

Tilbake til LMK's sider!